Kindertalentenfluisteraarschool in Antwerpen

Informatie voor scholen

Naast het label voor individuele kindertalentenfluisteraars kan je ook als school het label “kindertalentenfluisteraarschool” behalen. Dat betekent dat een groep of alle leraren een traject op maat van drie dagen in de school volgt. Na het behalen van het label engageren zij zich dat elk kind op die school zijn talenten zal leren kennen tijdens zijn schoolloopbaan.

De school toont met het label dat zij de deskundigheid hebben om talentgesprekken te voeren en dat de school zich engageert om elk kind op die school zijn talent te leren kennen. Voor scholen wordt een traject op maat uitgewerkt. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met welke school, hoeveel mensen er aanwezig zijn, enzovoort. Voor meer informatie kan je doorklikken naar het aanmeldingsformulier voor scholen.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er al diverse scholen die het label al hebben gehaald of op dit ogenblik bezig zijn met een traject om het label te behalen. Zowel kleuterscholen als lagere scholen kunnen dit label behalen.

Hieronder kan je de eerste kindertalentenfluisteraar-kleuterschool in actie zien! (in opbouw)