Aanmelding voor scholen

Naast het label voor individuele "kindertalentenfluisteraars" kan je ook als school het label van "kindertalentenfluisteraarschool" behalen.

Dat betekent dat een groep of alle leraren een traject op maat van drie dagen in de school volgt. En zich na het behalen van het label engageert dat elk kind op die school zijn talenten zal leren kennen tijdens zijn schoolloopbaan.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er diverse scholen die het label al hebben gehaald of op dit ogenblik bezig zijn met een traject.

de contactpersoon in Nederland is Els Pronk , in Belgïe Luk Dewulf