Het label

Het label

Je aansluiten bij het project van de kindertalentenfluisteraar

Je kan dit label verwerven. Dan heb je bewezen dat je de deskundigheid hebt verworven om talentgedreven naar kinderen te kijken. Dit label kan je vrij gebruiken in de communicatie over je professionele activiteiten. En tegelijk engageer je je om jaarlijks twee tot drie activiteiten te organiseren waarbij kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met hun talenten. Dat kan in de vorm van een pop-up in je eigen of een naburige gemeente, het kan ook op andere manieren. Zo willen we werken aan onze gedeelde droom, namelijk dat er in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland een kindertalentenfluisteraar is. Zodat elk kind in principe een gratis talentgesprek kan krijgen.

Hoe verwerf je het label van kindertalentenfluisteraar? Door je te verdiepen in de complementaire talentbenaderingen die worden aangereikt in:

1. Het tweedaagse traject "Talentgedreven Werken met kinderen" dat wordt verzorgd door Els Pronk (en in België door Elke Busschots)

2. De opleidingsdag "Kiezen voor het talent van kinderen" die wordt verzorgd door Luk Dewulf

Op deze manier is het toetreden tot het label erg transparant: het volgen van beide leertrajecten leidt automatisch tot het verwerven van het label.

Mensen die op andere manieren deze ervaring hebben opgebouwd en die ervaring kunnen aantonen, kunnen contact opnemen met Els Pronk en/of Luk Dewulf. Zij beslissen samen over het toekennen van het label.

Hoe wordt jij kindertalentenfluisteraar

Vraag hier informatie